Služby,  Zdraví,  Zdraví a sport

Zájemkyně o umělé oplodnění stárnou. Jejich průměrný věk je 35 let

Průměrný věk žen, které navštíví tzv. reprodukční kliniku, se za posledních pět let zvýšil o 16 měsíců na 35 let. Zájemkyně si často neuvědomují, že v pozdějším věku pravděpodobnost úspěšného umělého oplodnění klesá. Z údajů pravidelně zveřejňovaných Ústavem zdravotnických informací je patrné, že počet párů, které usilují o oplodnění metodou in vitro fetilizace, každoročně stoupá. Poslední data pochází z roku 2015, kdy činil počet cyklů nahlášených do národního registru 38 081, což je o 6,1 % více než v roce 2014.

Asistovaná reprodukce nejčastěji probíhá metodou IVF, která spočívá v oplodnění vajíčka spermií mimo tělo. Hradí se z veřejného zdravotního pojištění a její úspěšnost činí cca 20 %. Pojišťovny proplácí ženám ve věku do 39 tři až čtyři pokusy. Páry si však přesto musí připravit peníze na některé související úkony a léky. Průměrný doplatek na jeden cyklus činí 17 500 Kč.

Při srovnání údajů z let 2007 a 2015 je patrné, že páry početí dítěte rok od roku posouvají na o něco pozdější věk. V roce 2007 byl průměrný věk zájemkyň o umělé oplodnění 33,4 roku, v roce 2011 se zvýšil na 34 let a v roce 2015 stoupl na 35,3 roku.

Kromě IVF páry poměrně často podstupují i metodu zvanou kryoembriotrnsfer (KET), jejíž podstatou je použití embryí, která byla zamrazena v rámci předešlého IVF. Také v případě této metody je patrné výrazné zvýšení průměrného věku. Z 33,8 roku (2007) stoupl na 37,2 (2015).

Co se týče souvislosti mezi úspěšností umělého oplodnění a věku ženy, ze statistik lze jasně vyčíst, že s těhotenstvím nevyplácí čekat na poslední chvíli. Zatímco ve skupině žen ve věku do 34 let se narodilo 1445 dětí z 6526 cyklů, ve věkové skupině 35-39 let to bylo 824 dětí z 5820 cyklů. Největší rozdíl je patrný u žen ve věku nad 40 let – z 2322 cyklů bylo úspěšných pouze 84.

Napsat komentář