Žádost o přeřazení na jinou pozici

DOTAZ

Potřebovala bych poradit s žádostí o přeřazení z jedné pozice na jinou, ale u stejného zaměstnavatele, nebo popřípadě kde bych mohla najít vzor, aby to mělo tu správnou formu.

ODPOVĚĎ

Váš dotaz je poněkud nekonkrétní. Jedná se Vám patrně o převedení.  V případě žádosti není žádný „ předepsaný postup, níže Vám uvádím orientační vzor dopisu .“ Upozorňuji, že se jedná o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, takže vyhovění vašemu požadavku nemusí být automatické. Pro Vaši lepší orientaci v problematice Vás odkazuji na www stránky MPSV http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB017#V.1.1, kde je přehledně uvedeno, kdy musí zaměstnavatel zaměstnance převést.

Žádost o převedení na jinou práci
firma………………se sídlem…………….zastoupená……………
k rukám ( osoba, kterou chcete oslovit, patně váš vedoucí, personální oddělení.. ) ……………

Věc: Žádost o převedení na jinou práci
Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ………….. jsem zaměstnána …………………jako……….
Z důvodu…………………je pro mne dosavadní práce nadále nevhodná a nemohu ji vykonávat. Žádám Vás proto o zařazení na vhodné pracovní místo/  …………………..( případně to kam chcete zařadit ).

Děkuji za vyhovění mé žádosti

S pozdravem
V ………., dne …
podpis zaměstnance

Další články z rubriky


Přidat komentář