Účast zaměstnance na stávce

DOTAZ

Chtěla bych se zeptat na postup zaměstnavatele v případě generální stávky.Slyšela jsem, že se mají nahlásit jména stávkujících ,aby jim poté byla stržena mzda. Domnívala jsem se, že tratit by měl ten, proti kterému je stávka namířena, ne stávkující, v opačném případě nechápu smysl prava na stávku,které je garantované Ústavou.

ODPOVĚĎ

Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci. Po dobu účasti ve stávce nenáleží zaměstnanci  mzda či plat (plat/mzda náleží zaměstnanci za vykonanou práci a stávkující zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce nepracuje). Z toho vyplývá, že budou vypracovány nějaké seznamy účastníků stávky nebo se jinak zaměstnanci ohlásí zaměstnavateli. To zajistí, aby mzda/plat za dobu stávky byl vyplacena pouze těm zaměstnancům, kteří se stávky nezúčastní. Pokud by byla Mzda (plat) vyplacena i účastníkům stávky, došlo by k porušení výše zmíněné zásady obsažené v § 109 odst. 1 zákoníku práce  a příjemce mzdy/platu by v takovém případě získal ve smyslu § 324 zákoníku práce bezdůvodné obohacení (byl by ohodnocen stejně jako Ti, kteří fakticky pracovali), které by byl podle § 451 odst. 1 občanského zákoníku povinen vydat.

Další články z rubriky


Přidat komentář