Články: Pracovně-právní témata

Uvažujete o přivýdělku na mateřské či rodičovské dovolené? Nebojte se oslovit svého zaměstnavatele.

Jsou ženy, které se bez váhání rozhodnou pro odchod na mateřskou dovolenou na tři i více roků. Rozhodování to pro ně těžké není, chtějí se věnovat svým dětem na maximum, a pokud je jejich zaměstnání příliš nenaplňuje, přivítají tuto možnost i s otevřenou náručí. Jsou ale i takové ženy, které z trhu práce na dobu delší než několik měsíců odejít nechtějí. V takové situaci je nyní i nastávající maminka Zuzana.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je další forma „rekreace“ pro rodiče malých dětí, u nás v ČR  je to tedy spíše životní období, které se týká více maminek než tatínků. Terminologicky správně je to ten časový úsek, který následuje po čerpání peněžité pomoci v mateřství, kdy je rodič na mateřské dovolené. Dříve se používal termín další mateřská dovolená, a proto se i dnes často stává, že se toto nesprávné označení použije i pro rodičovskou dovolenou.

Rodičovský příspěvek

Kdy máme nárok na rodičovský příspěvek? Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, rodičovský příspěvek dostane i rodič, který nemá tzv. dostatečně „ odpracováno“.

Co má obsahovat pracovní smlouva?

V zaměstnání trávíme  velkou část svého života, proto by měl každý dbát na to, aby úprava jeho vztahu k zaměstnavateli byla nastavena tak, aby mu co nejvíce vyhovovala. Víte co musí a co by měla obsahovat Vaše pracovní smlouva?  A co se  může stát, pokud máte mzdu upravenou mzdovým výměrem? Zvažujte jednotlivá ujednání ve Vaší pracovní smlouvě dříve než jí podepíšete.

Mateřská dovolená- základní informace

Na začátek je třeba si objasnit pojmy, ve kterých se často chybuje – existuje mateřská dovolená  (až na výjimky se pobírá peněžitá pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění) a rodičovská dovolená (při níž se pobírá rodičovský příspěvek). Peněžitá pomoc v mateřství (dále také PPM) se začíná vyplácet šest až osm týdnů před plánovaným porodem, nástup na ni je přímo upraven v zákoníku práce.  Základní délka je 28 týdnů (u dvou a více dětí 37 týdnů).