Přesčasová práce

DOTAZ

Je možné brát jako porušení pracovní kázně případ, kdy zaměstnanec v rámci své pracovní doby a případných přesčasů nestihne vykonat stanovenou práci (činnosti uvedené v popisu práce)?

V práci nám rapidně narostl počet zakázek a já tím pádem už bohužel nestíhám svěřenou práci. Zaměstnavatel o problému s časovou tísní u zaměstnanců ví, ale nehodlá ji řešit přibíráním dalších. Požádal nás o práci přesčas. Jsem ochotná ji dělat, ale ne stylem, že budu dělat týdně 8 h přesčasů až do ZP stanovených 152 hodin a i tak to nestihnu. Mám čtyřleté dítě. Vím, že můžu požádat o úpravu pracovní doby, ale zatím toho nechci využít. Jeden z kolegů, který svou práci také nestíhal, dostal za tohle zápis o hrubém porušení pracovní kázně a byl upozorněn na to, že pokud se to bude opakovat, může dostat i výpověď. Nakonec ji proto raději podal sám.

Můžu se vůbec nějak bránit? Když vedoucímu řeknu, že svou práci prostě nemůžu stihnout, odpoví mi, že nechce vidět, že jde někdo domů dřív, než má všechno hotové.

ODPOVĚĎ

Přesčas by měl být vždy výjimečný a z vážných provozních důvodů. Zákoník práce v tomto případě striktně stanovuje i maximální výši přesčasů, a to na 8 hodin týdně a 150 hodin ročně ( nad tento rámec je možný přesčas pouze se souhlasem zaměstnance  Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci za přesčasovou prácim buď náhradní volno nebo příplatek ke mzdě a to ve výši 25 % průměrné mzdy.  V zákonném rámci Vám tedy může být práce přesčas nařízena. Vaše možnost obrany je pouze taková, že písemně upozorníte zaměstnavatel na to, že objem práce trvale neodpovídá pracovní době, a že pravidelné přesčasy odporují principům v zákoníku práce.Tím byste měla částečně předejít  tomu ,aby Vám zaměstnavatel dal výpověď pro fiktivní porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci „ pracovní kázeň “ ze stejného důvodu jako Vašemu kolegovi. V případě komplikací se obraťte na naši poradnu

Další články z rubriky


Přidat komentář