Zákonné odvody ze mzdy při práci na rodičovské dovolené

DOTAZ

Dobrý den, jsem na RD se svou mladší dcerou (nar. listopad 2009) a letos v létě (dceři bylo cca 6 měsíců) jsem začala pracovat na krátký úvazek na smlouvu o pracovní činnosti (u jiného než svého původního zaměstnavatele). Měsíčně odpracuji cca 20-25h, hrubá mzda tedy činí výrazně méně než 8 tis. Kč. Zaměstnavatel mi však odečítá pojištění ve výši 1080 Kč měsíčně. Je to v pořádku? Domnívám se, že u osob celodenně pečujících o malé dítě by minimální vyměřovací základ neměl být uplatňován a pojistné a daň by měly byt odváděny pouze ze skutečně vydělané mzdy…

ODPOVĚĎ

Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc:

  1. osobou, za kterou platí pojistné i stát
  2. osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení
  3. osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
  4. osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát (zvláštní případy, kategorie L). Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba)
  5. osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem. Proberte se zaměstnavatelem, kde nastala chyba.

Další články z rubriky


Přidat komentář