Návrat zpět na RD

DOTAZ

Mám 2letou dceru, od 1.1.2011 jsem se vrátila na plný úvazek do původního zaměstnání a skončila jsem tedy u zaměstnavatele rodičovskou dovolenou.
Pro úplnost dodávám, že jsem se rozhodla čerpat rodičovský příspěvek po dobu 2 let, který byl od 1.1.2011 převeden na manžela, který k tomuto datu přišel o práci, začal se starat o dceru a podniká na vedlejší poměr. Od září manžel opět nastoupí na plný úvazek a oba na plný úvazek pracovat nechceme, protože mi v zaměstnání zkrácený úvazek nepovolí (jedná se o administrativní pozici – daňové oddělení s možností práce z domova, ale moje pozice vyžaduje člověka na plný úvazek a jinou pozici v mém oddělení volnou nemají). Proto zvažuji variantu, že se vrátím zpátky na rodičovskou dovolenou, je mi to zaměstnavatel povinen umožnit?
Jen pro úplnost: Hraje v tom roli to, že manžel pobírá nyní rodičovský příspěvek? Ze zákona mi to nevyplývá, ale pokud by to tak přece jen byla, stihla bych nechat dát rodičovský příspěvek ještě na poslední měsíc zpět na mě.
Dále bych se chtěla zeptat, zda může zaměstnavatel argumentovat tím, že mě nemůže přijmout na poloviční úvazek, protože z jeho vnitřních podnikových směrnic vyplývá, že na jednu pozici (1 full time) nemůže přijmout 2 pracovníky na poloviční pracovní úvazek.

ODPOVĚĎ

Můžete požádat opět o rodičovskou dovolenou až do tří let věku dítěte. Je ovšem možné, že po Vašem návratu nemusí mít pro Vás zaměstnavatel vhodné zařazení dle Vaší pracovní smlouvy a bylo by žádoucí celou situaci projednat se zaměstnavatelem.Vnitřní směrnice tohoto znění by za určitých okolností ( neznám přesné znění ) mohla být v rozporu se zákoníkem práce.Nicméně poloviční úvazek může být svým charakterem u určitých pozic nemožný z vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele.

Další články z rubriky


Přidat komentář