Kdy a jak žádat o rodičovský příspěvek?

Dotaz:

Na MD jsem nastoupila 18. 11. 2009, ale syn se narodil před termínem porodu (19.12.). Chci si vybrat tříletou variantu RD. Je nějak zohledněno to, že jsem si nevybrala celých 6 týdnů MD před porodem, posouvá se proto termín nástupu na RD? Od kterého dne mám žádat o přiznání dávky RD?

Odpověď:

Pokud se dítě narodí předčasně, nevyčerpané dny nepropadnou, ale  fakticky se posunou za dobu porodu, tak aby dohromady bylo vyčerpáno 28 týdnů. Žádost  o rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM. Žádá se na Úřadech práce, kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu Ministerstvo práce a sociálních věcí – a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče. Zákon stanoví pouze pravidla, do kdy musíte žádat o rodičovský příspěvek v závislosti na Vámi zvolené variantě,obecně lze doporučit zvolit si variantu alespoň měsíc před tím, než Vám skončí PPM.

  • Dvouletou variantu můžete zvolit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. 31 týdnů života narodily-li se dvě a více dětí zároveň.
  • Tříletou variantu můžete zvolit do konce 21. měsíce věku dítěte.
  • Čtyřletou variantu budete mít automaticky, nenavolíte-li v daném období variantu jinou.

Další články z rubriky


Komentáře (2)

Přidat komentář